16 điều bạn đừng bao giờ đối xử với bản thân mình

“Không ai có thể quay ngược lại thời gian để bắt đầu lại từ đầu,...........