Người có cảnh giới tinh thần càng cao càng sống đơn giản

Đại đa số mọi người sống trên thế gian này, cả đời đều theo đuổi...