Nhân phẩm là học vấn cao nhất

Phú quý, uy quyền có thể mất đi trong chớp mắt, nhưng một nhân cách đẹp lại khiến con người giàu sang suốt cả một đời.

Nhìn xa trông rộng một chút thì đường đời của mỗi người đều được gây dựng dựa vào nhân phẩm của con người.

Chúng ta thường nói “Bất vong sơ tâm” (không quên cái tâm ban đầu). Cái tâm ban đầu chính là nhân phẩm.

Muốn giành được thắng lợi trong kiếp nhân sinh thì phải dựa vào chính mình. Muốn có một cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn thì phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân.

1. Muốn làm việc trước tiên hãy làm người

Cổ nhân nhấn mạnh chữ “Đức” trước chữ “Tài”, từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của nhân phẩm.

Năng lực đương nhiên rất quan trọng, nhưng nhân phẩm còn quan trọng hơn. Trong hai chữ “nhân tài” thì chữ “Nhân” đứng trước, chữ “Tài” theo sau.

Nếu coi nhẹ sự tu dưỡng cá nhân trong nhân phẩm thì e rằng tài cao ngất trời cũng tuyệt đối không thể trở thành bậc anh tài kiệt xuất.

Nhân phẩm là học vấn chân chính cao nhất, là nền tảng để triển khai năng lực của con người. Một người có nhân cách tốt lại giỏi giang thì nhất định sẽ thành công.

Nếu một người có năng lực, nhưng nhân phẩm không tốt, thì năng lực của họ rất có thể sẽ trở thành thanh gươm sắc bén hủy đi kiếp nhân sinh của chính mình.

Trong xã hội ngày nay không thiếu những kẻ tội phạm thông minh gây họa hại cho xã hội như vậy.

Trên con đường đời chỉ có nhân phẩm mới là điều đáng tin cậy nhất. “Kẻ đức là vua của người tài, người tài là kẻ nô lệ của đức”

Có đức mà không có tài chỉ là một kẻ phàm phu, có tài mà không có đức sẽ trở thành một kẻ độc ác.

Tài ba, thông minh mà mất đi sự dẫn lái của nhân phẩm, đạo đức thì người này ắt sẽ trở thành một con mãnh thú.


Nhân phẩm là học vấn cao nhất

2. Nhân phẩm tốt thì vận mệnh hanh thông

Cuộc sống không thể dựa vào vận may, dẫu có vận may thì cũng không phải lúc nào cũng có. Nhưng một người có nhân phẩm tốt thì vận mệnh của anh ấy sẽ không kém cỏi chút nào.

Giữa con người với con người, giữa con người với xã hội vốn nên truyền thừa những điều tươi đẹp.

Một người có phẩm hạnh sẽ trao đi và nhân rộng sự lương thiện của mình. Đồng thời họ cũng sẽ thu được những điều tốt đẹp và thiện ý từ những người khác và từ xã hội.

Một nhân cách đẹp chính là vòng nguyệt quế và sự vinh diệu trong kiếp người. Nó còn có uy lực và bền lâu hơn cả tiền tài, quyền thế.

Phú quý, uy quyền có thể mất đi trong chớp mắt, nhưng một nhân cách đẹp lại khiến con người giàu sang suốt cả một đời.

Nhân phẩm là nền tảng, là hòn đá tảng của một người. Mọi vinh hoa, phú quý đều có được từ nền tảng nhân cách con người.

Nếu nhân cách không đạt thì nền tảng không thể gây dựng được tốt, dẫu có thành tựu bao nhiêu thì cũng đổ vỡ trong một ngày không xa.

Nhân cách tốt có thể bù đắp lại sự thiếu hụt về trí tuệ, nhưng tài vận vĩnh viễn không thể bù đắp được thiếu sót trong nhân cách.

Làm người phải có một nhân cách tốt, khi đối đãi với người khác thì lấy đức làm đầu, khi hành sự lại lấy sự chân thành làm đầu.

-Sưu tầm-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *