Đừng bao giờ cãi nhau với những kẻ ngu

Người khôn sẽ không chấp vặt những điều nhỏ nhặt. Bạn có biết vì sao đừng bao giờ cãi nhau với những kẻ ngu chưa? Hãy đọc bài viết dưới đây để có câu trả lời.

Một người nói: 4 x 4 = 16.

Một người nói: 4 x 4 = 17

Cả hai không ai chịu nhịn ai, cứ cãi qua cãi lại mà chẳng bất phân thắng bại nên bèn lôi nhau lên quan huyện phân giải.

Nghe xong câu chuyện. Quan huyện phán:

– Người nói 4 x 4 = 17 được thả cho về nhà!

– Còn thằng nói 4 x 4 = 16 ở lại. Và lôi ra ngoài đánh 50 hèo cho bớt ngu đi!

Đừng bao giờ cãi nhau với những kẻ ngu
Đừng bao giờ cãi nhau với những kẻ ngu

Người nói 4 x 4 = 17 hí hửng đi về nhà.

Còn người kia sau khi bị đánh 50 hèo xong vẫn ấm ức liền vào hỏi quan huyện:

– Tại sao con nói đúng mà quan vẫn cứ đánh con?

Đừng bao giờ cãi nhau với những kẻ ngu

Quan huyện nói:

– Cái tội của mày rất lớn con à.

Đó là vì mày biết 4 x 4 = 16 là đúng mà vẫn đi cãi nhau với một thằng ngu.

Đã biết nó ngu mà lại tốn thời gian vì một đứa ngu, cố chấp như mày nên bị đánh là phải.

Còn thằng ngu kia ta thả nó về xã hội để xã hội dạy cho nó thấy là nó ngu như thế nào.

Mày có nói đến thế nào đi chăng nữa nó vẫn không khôn ra được đâu.

Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *